Previous
Next

QUAN ĐIỂM CÁ NHÂN VỀ THIẾT KẾ KIẾN TRÚC

Cường Cao cho rằng làm ngành kiến trúc thì bản thân Kiến trúc sư không nên nói quá nhiều. Kiến trúc không có sai hoặc đúng không có xấu hoặc đẹp, chỉ có hợp lý hoặc bất hợp lý mà thôi. Từ từ cảm nhận thời gian sẽ có câu trả lời.

CÁ TÍNH THIẾT KẾ VÀ PHONG CÁCH KIẾN TRÚC

Sao chép có thể cũng tốt, sẽ nhanh hơn, tiết kiệm nhiều thời gian hơn. Ngoài ra sao chép cũng giúp cho Kiến trúc sư khỏe hơn vì không cần suy nghĩ nhiều để có được ý tưởng và sự sáng tạo. Và chắc chắn một điều công năng ngôi nhà sẽ bị lỗi. Cường Cao nói không với sao chép, nói có với sáng tạo – kiến tạo.

QUY TRÌNH THỰC HIỆN THIẾT KẾ KIẾN TRÚC

Mọi kết quả được tạo ra đều phải được thực thi ra thực tiễn. Nhưng nếu chỉ làm mà không có một kế hoạch và lộ trình thì có thể gây lảng phí thời gian và công sức. Cường Cao luôn có một phương án lộ trình và cam kết tuân thủ đúng nguyên tắc đó.

CÁC HẠNG MỤC THIẾT KẾ CỦA CƯỜNG CAO

LÝ TƯỞNG CAM KẾT CỦA CƯỜNG CAO

Lắng nghe

Thấu hiểu

Mô phỏng

Đồng hành

Hợp tác

MỘT SỐ CÔNG TRÌNH THỰC TẾ