Previous
Next

TẠI SAO CẦN LỰA CHỌN ĐÚNG ĐƠN VỊ THI CÔNG CẢNH QUAN UY TÍN - TRÁCH NHIỆM

Đơn vị uy tín sẽ tư vấn trao đổi và tham khảo danh sách các loại cây trồng cho chủ đầu tư. Sau đó sẽ cho kỹ thuật xuống công trình để nắm hiện trạng mặt bằng và kiểm tra các yếu tố dưới đây.

HẬU QUẢ KHI LỰA ĐƠN VỊ THI CÔNG KHÔNG UY TÍN - TRÁCH NHIỆM

TIÊU CHÍ LỰA CHỌN MỘT ĐƠN VỊ THI CÔNG CẢNH QUAN CÓ UY TÍN - TRÁCH NHIỆM

Một đơn vị thi công cảnh quan đẹp, uy tín, trách nhiệm là đơn vị đáp ứng được những yêu cầu khả thi mà chủ đầu tư đặt ra. Giữa hàng trăm đơn vị thi công cảnh quan, làm sao để chọn được một đơn vị thực sự uy tín. Để trả lời câu hỏi này chủ đầu tư có thể căn cứ vào các tiêu chí sau.

QUY TRÌNH LÀM VIỆC CỦA CƯỜNG CAO

CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH CỦA CƯỜNG CAO

Kế hoạch

Tổ chức

Thực thi

Hiệu quả

Đồng hành

MỘT SỐ CÔNG TRÌNH THỰC TẾ